ขอต้อนรับเข้าสู่
เว็บสำนักงานแนะนำช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย
คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Quick Service
: กระดาน ถาม-ตอบ
: laws@kbu.ac.th
: 02-321-6930-9 ต่อ 1318

รูปแบบการบริการ
ข้อคำปรึกษาที่ส่ง E-mail และโทรศัพท์ ทางสำนักฯ จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด !
โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ให้คำแนะนำและปรึกษาคดีทั่วไปทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ

ร่างพินัยกรรมและทำบันทึกข้อตกลงต่างๆ

ให้คำแนะนำในการประกอบกิจการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท
รับว่าความและดำเนินคดีในชั้นศาลที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน
บริการแบบฟอร์มการทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท

ให้ข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ
ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

รวม Link กฏหมาย